JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

Lưu ý: Một số máy người dùng khi sử dụng webmail qua Chrome, Edge chromium phiên bản sau nâng cấp hiện tại có thể bị lỗi khi truy cập. Xin vui lòng tiến hành cài lại Chrome ( nên dùng phiên bản 84.x về trước) hoặc chuyển sang dùng trình duyệt khác. như Firefox, IE, Edge ( Chromium version < 86)

Với chrome, Edge Chromium version >85 vui lòng nhập ‘chrome://flags’ vào thanh địa chỉ và chọn disable cờ ‘reduced-referrer-granularity’ , khởi động lại trình duyệt và sử dụng.

- Số điện thoại Hỗ trợ Email là: 1800 1555

- Địa chỉ Email hỗ trợ: hotro.email@vnpt.vn

- Đối với quên mật khẩu, soạn tin nhắn:MK<khoảng cách><Tên truy nhập> gửi 993

- Ví dụ: MK anguyenvan gửi 993

- Để đổi mật khẩu, truy cập vào đường dẫn đây để thực hiện