JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

- Từ ngày 12/07/2018 VNPT-IT sử dung số điện thoại hỗ trợ Email mới là 085 610 0024 thay cho đầu số 18001268

- Địa chỉ Email hỗ trợ: hotro.email@vnpt.vn

- Đối với quên mật khẩu, soạn tin nhắn:MK<khoảng cách><Tên truy nhập> gửi 993

- Ví dụ: MK anguyenvan gửi 993

- Để đổi mật khẩu, truy cập vào đường dẫn đây để thực hiện

Lưu ý: Anh/chị dùng đúng số điện thoại đăng kí trên hệ thống để gửi tin nhắn