JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

Lưu ý: - Phiên bản hệ thống webmail hiện tại hỗ trợ và khuyến cáo sử dụng trên trình duyệt fifox ,IE, với trình duyệt chrome và Edge chromium là version < 84.

- Với trình duyệt chrome, Edge Chromium version >88 có thể tạm thời sử dụng bằng cách vui lòng nhập ‘chrome://flags’ vào thanh địa chỉ và bật cờ ‘Temporarily unexpire M87 flags’ và chọn disable cờ ‘reduced-referrer-granularity’ , khởi động lại trình duyệt và sử dụng.

- Số điện thoại Hỗ trợ Email là: 1800 1555

- Địa chỉ Email hỗ trợ: hotro.email@vnpt.vn

- Đối với quên mật khẩu, soạn tin nhắn:MK<khoảng cách><Tên truy nhập> gửi 993

- Ví dụ: MK anguyenvan gửi 993

- Để đổi mật khẩu, truy cập vào đường dẫn đây để thực hiện